Indekser er vektede summer av økonomiske størrelser uttrykt monetært i den hensikt å karakterisere utvikling i priser, kostnader, verdier etc. over tid. I eiendomsutvikling får de spesiell betydning i forbindelse med utredninger, mulighetsstudier, kalkyler, avtaleinngåelser om finansielle disposisjoner og forpliktelser etc.

(SFE)