En husleiekontrakt er en skriftlig avtale om leie av bolig- eller næringsareal. Husleiekontrakter forbindes oftest med utleie av bolig, og da i henhold til husleielovens bestemmelser.

I eiendomsutvikling har avtaleforhold som gjelder utleie av næringsbygg langt større betydning. Dette er et sammensatt og komplekst avtaleområde hvor ytelsene (husleien) gjerne blir relatert til omsetning, utløps- og oppsigelsestider, datoer for indeksreguleringer, foretakets art, sikring i forhold til mor- eller søsterselskaper o.l. Men de er også avhengig av utleiearealets og tilknyttete bruksarealers beskaffenhet. Det gjelder typisk nok atkomst, parkering og offentlige reguleringer i denne forbindelse.

(SFE)