Forvaltning av menneskelig kapital, personalutvikling/-forvaltning i en organisasjon.