Dette er en juridisk betegnelse som karakteriserer de positive rettslige begrensinger eiere av fast eiendom står overfor i utnyttelse av sin eiendom. «Heftelsene» kan være bruksretter/servitutter som andre eiendommer eller personer har til eiendommen, panteretter o.l., jf. særlig tinglige retter.

Er heftelsene tinglyst, fremgår de av grunnboken for de eiendommene heftelsene hviler på. Derimot gir ikke grunnboken automatisk opplysning om retter som denne eiendommen/eieren har til andre eiendommer. Siden det ikke er tinglysingsplikt, vil det reelt kunne eksisterer heftelser som bare involverte (eiere, rettighetshavere, avtaleparter) kan opplyse om. Det gjelder spesielt heftelser av begrenset pengeverdi, men med bruksverdi for rettighetshaver.

(SFE)