Dette er heftelser på fast eiendom som innebærer at eier skal utføre eller yte noe til fordel for en annen. Eksempel på dagsaktuell rett av denne type kan være vedlikeholdsplikter knyttet til fysiske innretninger på fast eiendom som dreneringsanlegg, veier, gjerder etc.

(SFE)