En generalfullmakt gir utbygger rådighet over eiendom som eier og hjemmelshaver. Den utstedes av selger og brukes i eiendomsutvikling i de tilfeller det er avtalt utsatt overskjøting kombinert med tinglyst sikringsobligasjon med rådighetssperre.

(SFE)