Gårds- og bruksnummeret er hovedkomponentene i identifikasjonssystemet for fast eiendom i matrikkel og grunnbok. De er forankret territorielt i til kommuneinndelingen med referanse til kommunenummer.

Kommunene er inndelt i den matrikulære hjelpeenheten «gård» identifisert med gårdsnummer. Gården igjen er inndelt i grunneiendommer som er identifisert med bruksnummer. Bruksnummeret er den grunnleggende registerenheten i matrikkelen.

De andre eiendomskategoriene i matrikkelen bygger på grunneiendommen, ved at de blir avledet av grunneiendommen. Denne inndelingen danner så grunnlag hvordan de forskjellige formene for eiendom, som festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie, blir identifisert og dokumentert i matrikkel og grunnbok.

Se også Matrikkelen - eiendomsregisteret.

(SFE)