Forsvarsbygg er landets største offentlige eiendomsforvalter, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret, og er underlagt Forsvarsdepartementet.

Forsvarsbygg ble opprettet i 2002 og hadde i 2018 en portefølje på 13 012 bygg og anlegg med til sammen ca. 4,1 mill. m² bygningsmasse, en omsetning på 9,6 milliarder kroner og 1266 årsverk. Forsvaret er den største og viktigste kunden, men Forsvarsbygg har også kunder i andre markeder. Siden 2011 har Forsvarsbygg avhendet 2,96 mill. m² bygningsmasse.

Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder:

  • Prosjekt og avhending bygger eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hånd om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse.
  • Eiendomsforvaltning håndterer alle oppgaver innen utleie og FDVU.
  • Ressurssenter er et rådgivningsmiljø for Forsvarsbygg og for eksterne eiendomsforvaltere.
  • Kampflybase for etablering av ny hovedflybase på Ørland.
  • Eiendomsstyring (stabsfunksjon) leverer administrative støttetjenester til alle avdelinger internt i Forsvarsbygg.
  • Virksomhetsstyring og økonomi (stabsfunksjon) leverer administrative støttetjenester for alle avdelinger internt i Forsvarsbygg.

Lenke til hjemmesiden: https://www.forsvarsbygg.no/

(SB)