Formell eier eller hjemmelshaver til fast eiendom er den reelle eier som har tinglyst eier-/rettighetsforholdet i grunnboken.

(SFE)