Felleskostnader er kostnader som betales direkte av borettshaver/leietaker i form av husleie til borettslag/huseier (renter og avdrag på felles lån + felles drifts- og vedlikeholdskostnader).

Private kostnader er kostnader som borettshaver/leietaker betaler direkte til utenforstående fordringshavere  (betjening av privat lån på leilighet/leieareal, forsikringer, energiutgifter mv. som ikke dekkes av felleskostnader). Det kan også være arbeider som borettshaver/leietaker yter i form av egeninnsats eller kjøp av tjenester til innvendig drift og vedlikehold.