Et premisssdokument som utarbeides ved oppstart av prosjektet (tidligfasen) for å ivareta FDVUS-aktiviteter gjennom tidligfase, produksjon og overlevering. Det skal inneholde kapitler om:

  • Organisering av FDVUS-arbeidet i prosjektgjennomføringen
  • FDVUS-ansvarlig for sitt fagområde fra alle involverte
  • Krav til oppbygging av FDVUS-dokumentasjon
  • Krav til opplæring av drifts- og vedlikeholdspersonalet
  • Krav til analyse av livsløpskostnader

Kilde: S. Bjørberg