(no.: Fasilitetstjeneste)

Støttetjeneste som ytes av en intern eller ekstern leverandør til kjernevirksomhetene i en organisasjon.

(ISO 41011:2917: «support provision to the primary activities of an organization, delivered by an internal or external provider»).

Det kan være støttetjenester forbundet med bygninger og/eller infrastruktur og/eller ulike typer støttetjenester til brukerne av bygninger.