(no.: fasilitetsstyring)


NS-EN ISO 41011:2018 "Fasilitetesstyring (FM) - Terminologi":
«Ledelsesfunksjon i en virksomhet som understøtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område».


(ISO 41011:2017:
“organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business.)

    

I NS 3454:2000 ble FM definert slik: FM omfatter alle aktiviteter innenfor begrepene FDVUSP og utøves på strategisk/taktisk nivå.
(FDVUSP = Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Service-/støttetjenester og Potensiale i eiendom)

 

FM setter først og fremst mennesket - brukeren - i fokus ved at arbeidsmiljøet legges til rette slik at kjernevirksomheten kan utføres på en optimal måte. Det omfatter faktorer som helse, miljø og sikkerhet, trivsel, innemiljø, lys, lyd, resepsjon, kantine, vakthold osv.

 

Basert på en nordisk tilnærming, kan FM deles i fem hovedområder:

 • Økonomi og finansiering
 • Eiendoms- og arealforvaltning
 • Drift, vedlikehold og utvikling
 • Tjenester basert på virksomhetsbehovene
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 

Ulike aktører kan ha ulike roller og interesser innenfor FM, som f.eks.:

 • Kapitalforvaltning: Vekt på byggene som verdiobjekt (kjøp, salg, utleie, utvikling, bevaring).
 • Arealforvaltning: Vekt på utvikling av potensialet i en bygning og effektiv arealutnyttelse
 • Operasjonell forvaltning: Vekt på driftsteknologi, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger
 • Brukerrettet forvaltning: Vekt på å tilfredsstille brukere/kunder i gode og verdiskapende arbeidsmiljøer
 • Servicerettet forvaltning: Vekt på å produsere/skaffe rett tilpassede servicetjenester (eksempelvis resepsjon/servicesenter, kantine, renhold, vakt og sikring)


Se også Management-begreper.

(Kilde: Prof. Tore I. Haugen, NTNU)

 

«Fra forvaltning til forretning» er et uttrykk for utviklingen fra tradisjonell bygg- og eiendomsforvaltning, hvor FDVU var regnet som en utgiftspost, til Facility Management (fasilitetsstyring) hvor byggene betraktes som investerings-/forretningsobjekter med stadig økende marked for tilpassede lokaler og servicetjenester overfor kjernevirksomheten (leietakerne/brukerne).

 

Andre definisjoner av FM:   

 • NordicFM  (Nordisk nettverksgruppe, medlemmer fra alle 5 land, 2012):
  Koordinering og ledelse av tjenestebehov og støttetjenester til kjernevirksomheten i privat og offentlig virksomhet.
  Strekker seg fra full forvaltning og teknisk drift av bygninger og arealer til ulike slags fasilitetstjenester og andre støttetjenester.
  Skal være optimalt tilpasset til organisasjonens, til arbeidsplassens og til den individuelle brukers behov.  
  Mål: Å øke effektiviteten og tilføre verdier til kjernevirksomheten.
  (Uoffisiell oversettelse til norsk)
 • US Library of Congress' definisjon av FM: The practice of coordinating the physical workplace with the people and the work of the organization. Integrates the principles of business administration, architecture and behavioural and engineering sciences.