Kontroll og prøving for å finne ut om det kreves tiltak, eller om gjennomførte tiltak er riktig utført
(NS 3420-C2)

I NS 3454:2012 er ettersyn og kontroller definert inn i driftsposten, se Driftskostnader.