gir uttrykk for det akkumulerte vedlikeholdsbehovet som preger enkelte bygningsmasser. Av enkelte eiendomsforvaltere brukes dette (uformelt) som en gjeldspost, som supplement til postene for vedlikehold og utvikling i NS 3454.