I eiendomsutvikling er entreprenøren den som utfører anleggs- og byggearbeider og leverer nødvendige materialer i denne forbindelse, jf. ansvarsrett og ansvarlig utførende. Entreprenøren er følgelig den som påtar seg oppdrag fra den som eier de prosjektene som skal gjennomføres, utbyggere.

Vanligvis forbindes entreprenører med (større) entreprenørfirma. Men det kan også være håndverkerfirma som byggmestre, murere, rørleggere eller andre faggrupper innenfor anleggs- og byggenæringen. Etter utført arbeid skal entreprenøren, sammen med ansvarlige prosjekterende, overleverer nødvendige dokumenter for etterfølgende forvaltning, drift og vedlikehold, jf. Byggteknisk forskrift (TEK17), kap. 4. Entreprenørens rolle i gjennomføringen bestemmes av avtaleforholdet med utbygger og altså entrepriseform.

(SFE)