Entra (Entra Eiendom AS) ble etablert 1. juli 2000 gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg.

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Entra har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Bergen og Trondheim. 

Entra eier og drifter 91 bygg med om lag 1,3 millioner kvadratmeter bygningsareal. 68 prosent av kundeporteføljen tilhører offentlig sektor. Porteføljen har en markedsverdi på 46 milliarder kroner (2019).

Lenke til hjemmesiden: https://entra.no/