I eiendomsutvikling er eiendomssyndikatet en karakteristikk av eieformen i et prosjekt hvor en gruppe investorer har gått sammen om kjøp av prosjektet.

(SFE)