Eiendomssammenslåing innebærer formelt at matrikkelenheter som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, dvs. som har samme formelle eier, kan slås sammen til en matrikkelenhet. Festeenheter som ligger til eller som er utskilt fra samme grunneiendom, kan slås sammen dersom festekontraktene er likelydende og gjelder samme parter.

(SFE)