Eiendomsporteføljen inneholder de samlede investeringer en eiendomsinvestor eller eiendomsutvikler har foretatt i fast eiendom eller bestemte typer fast eiendom, f.eks. potensielle utviklingseiendommer, byggetomter, næringsbygg etc.

(SFE)