Benevnelsen eiendomsmarked brukes for å karakterisere tilbud av og etterspørsel etter det å eie forskjellige former for fast eiendom.

(SFE)