Eiendomsforvaltning omfatter i prinsippet alle faser i livssyklusen:

  • erverv gjennom kjøp, ekspropriasjon, prosjektering
  • og bygging,
  • forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
  • (FDVU),
  • avhending ved salg, bortfeste, gave eller
  • overførsel,
  • riving, gjenbruk og deponering.

Kilde: NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Se også God eiendomsforvaltning