Generelt karakteriserer eiendomsforholdene fast eiendom som romlig og rettslig fenomen. De danner således sentrale bakgrunnsvariable for eiendomsdannelse og -utvikling.

Den samlede betydningen av eiendomsforholdene kommer til uttrykk gjennom eiendomsenhetenes fysiske struktur, i rettighetene til disse og i hvem som organisatorisk innehar disse rettighetene.

(SFE)