Dannelse av fast eiendom er en fellesbetegnelse på ulike typer tiltak som enten skaper ny fast eiendom som fysiske eiendomsenheter eller retter relatert til slik eiendom.

Den foregår ved å endre eksisterende rettstilstand, privat- og i planlegging for utbygging, normalt også offentligrettslig. Overdragelse av eiendom eller videreutvikling av eksisterende eiendom uten at det skjer en institusjonell omforming av eksisterende eller stiftes nye eiendomsenheter, er således ikke eiendomsdannelse. Overdragelse av eiendom og/eller viderutvikling av eksisterende eiendom kan like fullt inngå som deloperasjoner i dannelse av ny eiendom.

(SFE)