Begrepet eiendom kan defineres på ulike måter:

  • ethvert objekt som det kan knyttes eiendomsrett til
    Kilde: Store Norske leksikon/eiendom

  • juridisk begrep for alt som har en verdi.

  • samlebegrep på fysiske verdiobjekter som areal/tomt, bygninger, anlegg og andre verdifaktorer som f.eks. utbyggingspotensial.

  • fast eiendom: jord, skog, hus og lignende, til forskjell fra løsøre
    Kilde: Bokmålsordboka/eiendom