Organiseringsfase for å overføre ytelser av fasilitetstjenester tilbake til bestillerorganisasjonen eller til en ny tjenesteleverandør som spesifisert i avtale om fasilitetsstyring.

ISO 41011:2017: (phase to transfer facility services back to the demand organization or to a new service provider as specified in the facility management agreement»).