Bygningsteknisk drift omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygning med tekniske anlegg og tilhørende utendørsanlegg.

Se også Bygningsforvaltning og Bygg- og eiendomsforvaltning (BEF)