Bygningsareal

Norges samlede bygningsareal er av SSB/Multiconsult (2011) beregnet til å være: 

Statlige bygg 14 mill m
Fylkeskommunale bygg 5 mill m
Kommunale bygg 25 mill m
Sum offentlige yrkesbygg 44 mill m
Private yrkesbygg 85 mill m
Sum yrkesbygg 129 mill m
Boliger 256 mill m
Totalt 385 mill m

Per 2017 er den totale bygningsmassen i Norge på ca. 400 mill. m2.

Antall bygninger

Antall registrerte bygninger i Norge pr. januar 2011 (relativ andel i %):

Boligbygg
(utgjør 2 434 000 boliger)
1 477 000   (37 %)  
Næringsbygg 240 000  (6 %)  
Fiskeri og landbruk 509 000  (13 %)  
Garasjer, uthus etc. 1 311 000 (33 %) 
Hytter og fritidshus 443 000 (11 %) 
Totalt antall bygninger 3 980 000 (100 %) 

Kilde: SSB