Bygningsfunksjoner er knyttet til bruken av en bygning.

NS 3455 Bygningsfunksjonstabell fastlegger en standardisert inndeling av bygningsfunksjoner for systematisering, klassifisering, koding m.v. av informasjon som omfatter en bygnings funksjonelle egenskaper. Inndelingen brukes f.eks. i tilstandsanalyser.

Standarden opererer med 2 detaljeringsnivåer.

På ensifret nivå skilles det mellom følgende bygningsfunksjoner:

1 Rom
2 Transport
3 Forsyning
4 Informasjon
5 Klima
6 Sikkerhet

På tosifret nivå er f.eks. gruppe 6 Sikkerhet delt i følgende undergrupper:

60 Generelt
61 Brann 6
62 Innbrudd
63 Driftskontroll
64 Personvern