Bygger på ”Directive 2002/91/EC on the Energy Performance of Buildings”, revidert i 2010.

Direktiver krever innføring av:

  • felles metode for beregning av energiforbruk i bygninger (NS 3031:2007)
  • nasjonale minstekrav for energiytelse for nye bygg og for bygg som renoveres
  • energisertifikater for nye bygg og for bygg som omsettes eller leies ut
  • periodisk energiinspeksjoner av klima- og fyringsanlegg