Begrepet bygning brukes generelt om et eiendomsobjekt som omfatter det fysiske byggverket med sine installasjoner.

Norsk standard opererer med flere definisjoner av begrepet bygning:

 • Byggverk som har som en av sine hovedfunksjoner å gi beskyttelse for de som oppholder seg der eller det som oppbevares der, og som normalt er planlagt å stå permanent på et sted. 
  (NS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk - Bygningstyper og NS 3461 Geometriske toleranser i byggeindustrien)

 • Byggverk der ett av hovedformålene er å beskytte personer eller innhold som finnes der, som vanligvis er delvis eller fullstendig innelukket, og som er prosjektert for å stå permanent på ett sted.
  (NS-EN 15643-1 Bærekraftige byggverk, jf. ISO 6707-1)

 • Konstruksjon betraktet som en helhet, inkludert klimaskjerm og alle tekniske bygningssystemer, der energi kan anvendes til å regulere inneklimaet, levere tappevarmtvann og belysning og utføre andre tjenester knyttet til bruken av bygningen og aktivitetene som bedrives i bygningen.
  (NS-EN 16247-2 Energirevisjoner - Bygninger)

 • Helhetlig konstruksjon, inkludert klimaskjerm og alle dens tekniske installasjonssystemer, som bruker energi. 
  (NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse)

 

Kilde: Termbasen SNORRE - søkeord Bygning