ByggUtenGrenser er et bransjeorgan opprettet for å inspirere og informere om riktig bruk av mur og betong. Organet representerer så godt som alle leverandører innen mur- og betongbransjen i Norge.

Hjemmeside: www.byggutengrenser.no