Informasjonsbedrift for regelverk og byggevareinformasjon i byggenæringen. Etablert i 1956 av Bygningsartikel-Grossisternes Forening og Byggevareindustriens Forening under navnet Norsk Byggtjeneste.

Utga Byggkatalogen fra 1958, med standardisert informasjon om norske byggevarer. Drev den permanente Byggutstillingen i Vika, Oslo 1960-2005. Startet fagbokhandel i 1968. Utga Statlige byggebestemmelser og kommentarlitteratur fra 1970. Utviklet Norsk byggevarebase (NOBB) fra 1994 i samarbeid med Trelast- og byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF).

Omorganisert til Byggtjeneste i 1999.

Lenke til hjemmesiden: http://byggtjeneste.no/