En byggetillatelse er en innvilget byggesøknad gjennom byggesaksbehandling. Søknaden om byggetillatelse kan i dagens system valgfritt splittes i søknad om ramme- og igangsettingstillatelse. Kommunal bygningsmyndighet kan i tillegg tillate ytterligere oppsplitting av igangsettingstillatelsen.

Se Plan- og bygningsloven § 21-4

(SFE)