Byggerisiko er relatert til usikkerhet til den konkrete utførelsen i forbindelse med gjennomføringen av utviklingsprosjektet. Den omfatter således uavklarte institusjonelle og fysiske forhold ved byggetomten, opparbeidelsen, byggingen etc.

Usikkerhet ved selve utførelsen og det objektet som er under utvikling kan i utpreget grad håndteres internt i prosjektet av eiendomsutvikler ved å gjøre grundigere undersøkelser, programmere oppgavene bedre, sørge for bedre kontrahering, styre oppgavene mer effektivt på byggeplassen etc.

(SFE)