Byggelån er kortsiktige interimlån som brukes for å dekke byggekostnader, alternativt oppgraderingskostnader av en eiendom. Långiver kan utbetale lånet periodisk over intervaller av byggeperioden. Byggelånet brukes normalt ikke til finansiering av tomteakkvirering.

(SFE)