Bygg- og eiendomsforvaltning defineres som det overordnede begrepet som omfatter alle faser av en bygnings liv - fra hensyn til bruksfasen i planlegging og bygging av nybygg eller ombygging, via forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) til riving evt. restaurering.

Uttrykket bygg forteller at forvaltningsobjektet er en bygning, mens eiendom er en betegnelse som større byggforvaltere bruker om sin byg­ningsmasse, særlig i markedsmessige og juridis­ke sammenhenger.

Begrepet benyttes delvis synonymt med fasilitetsstyring/FM, men omfatter i tillegg investerings- og kapitaldelen samt grunneiendom.

Se også Bygningsforvaltning og Organisasjonsmodeller for bygningsforvaltning