Byform brukes vanligvis som arkitektonisk samlebetegnelse for å karakterisere bystrukturs og bystrukturelementers fysiske form (f.eks. gatestruktur og -utforming, bebyggelsesmønster, bygingstypologier, bygningsvolumer/arealbrukstetthet, stilarter m.v.).

(SFE)