buildingSMART Norge er en interesseorganisasjon for hele bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Formålet er å sikre utvikling og implementering av en felles digital plattform - BIM - som skal effektivisere næringen. 

buildingSMART Norge er en av buildingSMART Internationals 15 fagnøytrale og ikke-kommersielle nasjonale avdelinger.
 
Organisasjonen har ansvar for å utvikle og implementere framtidsrettede IKT-løsninger rundt planlegging, bygging og drift. Alle løsninger baseres på åpne formater. 

buildingSMART bygger på følgende fire hovedprinsipper:

  • En ide om at effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene som ligger i moderne IKT
  • Et sett standarder som muliggjør effektiv informasjonslogistikk
  • En organisasjon - buildingSMART International - som er ansvarlig for å fremme og forvalte standardene 
  • Prosjekter, som er de arenaer hvor standardene brukes.

Hjemmeside: buildingSMART Norge