Den eller de som benytter og/eller har sin arbeidsplass i bygget, både på organisasjons- og individnivå dvs. virksomheter, grupper eller personer som en eiendom er innrettet for å betjene. 

  • Virksomheter kan være skoler, helseinstitusjoner, etater, bedrifter, forretninger, boliger etc.

  • Grupper kan være ansatte av alle slag eller andre brukergrupper som elever, pasienter, klienter, medarbeidere, kunder, beboere etc.

  • Sluttbrukere/personer kan være nøkkelpersonell som har spesielle krav til enkeltarbeidsplassen: Ledere, virksomhetsansatte, driftspersonell, serviceansatte etc.

Se også definisjon av Bruker i OSCAR-begreper