I eiendomsutvikling kan brønnboring være aktuelt for sikring av vann- og- eller energiforsyning (jordvarme). I den forbindelse kan det oppstå spørsmål om både rettslig adgang til å bore og om informasjon om eksisterende konstruksjoner i undergrunnen.

Se også Eiendomsrett, Eiendomskart.

(SFE)