Som selskapsform er borettslaget et lukket samvirkeforetak hvor antallet medlemmer i utgangspunktet er gitt. Nye medlemmer i foretaket, dvs. nye eiere, kan bare overta andeler fra tidligere medlemmer i foretaket, dvs. tidligere eiere.

Som samvirkeforetak skal borettslaget ivareta andelseiernes egeninteresse av å bo i borettslaget. Borettslagets virksomhet for øvrig er begrenset til å drive virksomhet som har en klar sammenheng med boretten. Dette er til forskjell fra boligbyggelag som er åpne samvirkeforetak.

(SFE)