Boligprisindeksen omfattet opprinnelig bare selveierboliger. Den ble fra år 2003 utvidet med priser for borettslagsboliger, da den også fikk betegnelsen boligprisindeks. Det er ingen tilsvarende indeks for næringsbygg.

(SFE)