Blankt skjøte brukes i forbindelse med overdragelse av eiendom hvor selger av utviklingseiendommen og utbygger har avtalt utsatt overskjøting, og hvor selger i henhold til salgsavtalen har forpliktet seg til å utstede skjøter for tinglysing til kommende, men ved utstedelsen ukjente, kjøpere av de nyproduserte eiendommene fra utbygger. Slike «blanke skjøter» kan så, når overdragelse fra utbygger blir aktuell, undertegnes av kjøper for den nyproduserte eiendommen.

Blankt skjøte brukes vanligvis i sammen med generalfullmakt og sikringsobligasjon med rådighetssperre.

(SFE)