Big Data er et begrep som brukes om flere ting under samme paraply, både om selve dataene og om hva man bruker data til. 
 
Kjennetegn er:
  • Volum. Man samler inn alt (ikke bare deler av data som genereres) og man får dermed store volumer.
  • Hastighet. Man samler ofte inn data i sanntid og mengden data generert per sekund er stort.
  • Variasjon. Man samler inn forskjellige typer data som bilder, stedsangivelser, tekst, nettverk (mellom personer), output fra sensorer osv.
 
Fellesnevneren for de nevnte punktene er at det krever annen teknologi for overføring og lagring enn det man tradisjonelt har brukt. Et eksempel er at tradisjonelle relasjonelle databaser ikke håndterer informasjonsmengde og -tempo.
 
Det andre som forbindes med Big Data er alt man kan bruke denne typen data til. Med svært omfattende og detaljerte datasett åpner det seg muligheter for å bruke maskinlæring og kunstig intelligens på en måte som ikke var mulig tidligere. Sanntidsdata har også gjort denne teknologien mer nyttig på brukersiden.