Organisasjon som anskaffer avtalte fasilitetstjenester eller produkter, og har ansvar for kontraktoppfylling.
Benevnes i ISO 41011:2017 og ISO 41012:2017 som «Demand organization».

 

Bestilleren opererer på strategisk nivå og har en generell og/eller sentral funksjon på alle stadier av forholdet til tjenesteleverandøren. Bestilleren utarbeider vanligvis kravspesifikasjoner mv. sammen med kunde-/brukernivået i egen organisasjon.