En fysisk eller juridisk person som engasjerer entreprenører eller leverandører til å utføre et oppdrag (Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 3).

Bestiller brukes også om den institusjon som gir en byggherre oppdraget.