(no.: Benchmarking)
prosess for å sammenlikne strategier, prosesser, ytelser og/eller andre enheter med praksis av samme art, under de samme forholdene og med liknende mål
NS-EN 15221-7:2012

Formålet med benchmarking er ofte å forbedre strategier, prosesser, ytelser og/eller andre enheter, men kan også brukes for forskjellige formål, for eksempel ansvarlighet.

Mål kan være kvantitative eller kvalitative, sammenlikningsfaktorer kan være interne, konkurrenter eller finnes på tvers av sektorer, område kan være lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, frekvens kan være enkelttilfeller, regelmessig eller kontinuerlig.

Det kan også være nyttig å sammenlikne enheter med praksis av en annen art, under ulike forhold og/eller med ulike mål.

En benchmarkingprosess har tre hovedfaser:

 1. Forberedelse
  - Fastlegge mål
  - Definere metodologi
  - Velge benchmarkingpartner(e)

 2. Sammenlikning
  - Samle inn data
  - Analysere data
  - Identifisere/bestemme gap
  - Rapportere/drøfte funn

 3. Forbedring
  - Utarbeide handlingsplan
  - Iverksette plan
  - Gjennomgå/endre prosess


Resultatet kan oppsummeres i et ”spider-diagram” som illustrerer eget prestasjonsnivå mot beste praksis.

 

Prosessen kan gjennomføres som

 • intern benchmarking mellom bygg, avdelinger eller regioner i egen bedrift,

 • ekstern benchmarking mellom egen og en eller flere sammenlignbare virksomheter

 • konkurrent-benchmarking. mot de beste reelle konkurrentene,

 • funksjonell benchmarking der en lærer av de nærmeste rundt seg eller

 • generisk benchmarking der en sammenligner uavhengig av bransje.