En leieavtale hvor deler av utleiers forpliktelser overføres til leietaker.

Avtalen tar utgangspunkt i vanlige markedsstandarder, men plikten til utvendig vedlikehold/utskiftinger, risiko tilknyttet eiendomsskatt og ansvar for forsikringsbetalinger overføres fra utleier til leietaker. En egen leiestandard for dette er utarbeidet av Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Eiendom og Huseiernes Landsforbund. Avtaleformen kalles også «brukt bygg - som det er».

Bare-house-avtaler samsvarer godt med det man internasjonalt kaller «triple net lease». Denne type kontraktsmodell brukes gjerne på enbrukerbygg, der leietaker har kompetanse til selv å foreta eiendomsdriftingen – særlig den tekniske delen. Ved «sale & lease back» benyttes som hovedregel en bare-house leieavtale. Det innebærer at selger - i rollen som leietaker - viderefører den rolle med teknisk forvaltning vedkommende har hatt som tidligere eier. Mange, særlig finansielle kjøpere, foretrekker en slik løsning da den medfører lavere og mer forutsigbare eierkostnader.

Kilde: estatenyheter.no, 2011

Se også Real Estate Facility Management (REFM)