Bygningsteknologi og praksis som møter de integrerte krav fra bruker og samfunnet gjennom byggets levetid. Bygger på prinsippene i Bærekraftig utvikling og har som mål å oppnå forlenget total levetid av den enkelte bygning.

Eng.: Sustainable building